Bine ați venit pe blog

Fiți la curent cu cele mai recente știri și actualizări

December 23, 2022

Bun venit la Betleem, bun venit în „Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini.
Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut.
Biblia îl numește deasemenea “Betleemul lui Iuda” [1 Samuel 17], și "cetatea lui David" [Luca 2:4]. Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca locul unde Rahela a murit și a fost ingropată, "lângă calea ce duce la Efrata,
adică la Betleem" [Gen 35:19 și 48:7]. Mormântul Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem.
Conform Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut cea moabită, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul de orz. Este casa lui Isai [1 Samuel 16:1], tatăl regelui David al Israelului, și locul ungerii lui David de către profetul Samuel [1 Samuel 16:4-13].
În Noul Testament, Betleemul este locul de naștere al lui Isus. Orașul este locuit de una din cele mai vechi comunități de creștini din lume, deși mărimea comunității s-a micșorat datorită emigrației. Betleem este locul în care Dumnezeu a hotărât să îi ofere un cămin Fiului Său venit în lume, Isus Cristos.
Pentru că este așezat în Galileea, provincie socotită mărginașă și cu sânge cam amestecat, iudeii se îndoiau că din Nazaret ar putea să iasă vreodată ceva bun.
Iar Betleemul, deși aflat în Iudeea, nu departe de Ierusalim, părea și el un loc umil și uitat de lume, locuit de păstori săraci și cu duhul, și cu punga.
Dar iată că, urmând nu socotelii oamenilor, ci înțelepciunii Duhului care a vorbit prin prooroci, Mesia, Cristosul lui Dumnezeu, avea să-și tragă obârșia din Nazaret și să Se nască în Betleem, aratând o dată mai mult că Dumnezeu alege
adeseori să se foloseasccă de oameni și locuri pe care lumea nu pune mare preț.
De altfel nu zice oare și proorocul Mica: Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mică între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” [Mica 5.1]
Aici, pe paie curate și sub suflarea caldă a vitelor, s-a născut Dumnezeu cu scâncet de prunc omenesc; aici, mirați în umila lor simplitate, au fost anunțați păstorii prin înger ca s-a născut Mântuitorul lumii; aici, călăuziți de stea, au venit și s-au închinat Magii de la Răsărit, aducându-și darurile lor de aur, smirnă și tămâie, ca pe un prinos adus Adevărului întrupat .
Betleemul este primul punct pe pământ pe care Isus, venind în lume, îl atinge. Aici parcă cerul se unește cu pământul: Isus, Dumnezeu, vine din cer și atinge pământul nostru sărac și pietros. Aici au răsunat cântecele trimișilor cerului.
Betleemul este orașul cel mai cântat și mai iubit de toți creștinii și este locul care atrage mereu pentru că cei ce se numesc creștini doresc să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei din Betleem.
Betleemul e orașul suferințelor Mariei și ale lui Iosif, dar și al bucuriei lor că în casa lor intra, firav și gingaș, chiar Fiul lui Dumnezeu.
Așadar „Bun venit la Betleem” celor care continuă șirul de pelerini care a fost început de păstori și magi!

  • Bun venit la Betleem” tuturor celor triști și pe care Pruncul îi va înviora cu zâmbetul său!
  • Bun venit la Betleem” aici unde vă veți umple de o bucurie care trece dincolo de cuvinte și pe care nu o puteți imagina!
  • Bun venit la Betleem” locul în care toate au primit semnificație în acea primă noapte sfântă când s-a născut Isus! 

Rata de satisfacție

99%

Siguranța turistului este

100%

Parteneriate strategice cu turoperatori de încredere

100%

About the author 

Mihail Manole

Oxentia pentru unii poate sună ciudat, pentru alții complicat – pentru mine și pentru noi toți, Oxentia Tourism este locul de unde pornești în călătorie și unde ne dorim să revii întotdeauna cu plăcere!
- Un pelerin care a descoperit frumusețea călătoriilor de bun gust!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Title Goes Here


Obțineți acest E-Book gratuit

Use this bottom section to nudge your visitors.