Termeni și Condiții

DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele semnificații: ”www.oxentiatourism.com” reprezintă website-ul asupra căruia Oxentia Management SRL deține drepturile patrimoniale de autor. Pe oxentiatourism.com persoanele fizice și juridice se pot înregistra în condițiile acceptării ”Termenilor și Condițiilor”. ”Utilizator”, înseamnă persoana care se înregistrează pe oxentiatourism.com, acceptă Termenii și Condițiile, se înscrie prin formularul dedicat și dorește achiziționarea unor servicii sau produse de pe oxentiatourism.com, ”Produs” înseamnă un bun care este disponibil pentru a fi achiziționat de către Utilizator de pe oxentiatourism.com. ”Serviciile” înseamnă serviciile disponibile pe oxentiatourism.com, pentru a fi achiziționate de către Utilizator.

I. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI (www.oxentiatourism.com)

Site-ul oxentiatourism.com [denumit în continuare ”Site-ul oxentiatourism.com”], conținutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia sunt puse la dispoziție de Oxentia Management SRL și poate fi utilizat în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza oxentiatourism.com

Prevederile menționate în continuare, respectiv în documentul Termeni și Condiții, constituie contractul [denumit în continuare ”Contractul”] dintre Oxentia Management SRL, cu sediul în strada Salcâmilor nr. 8, etaj 1, Timisoara 300425, Romania și orice persoană [denumită în continuare ”Utilizator”] care utilizează www.oxentiatourism.com. Utilizarea oxentiatourism.com, respectiv înregistrarea ca ”Utilizator” și accesarea unor servicii sau produse de pe oxentiatourism.com presupune capacitatea legală necesară pentru perfectarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului oxentiatourism.com constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții:
– (i) împlinirea vârstei de 18 ani;
– (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și
– (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract.
Dacă oricare din aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea oxentiatourism.com. Oxentia Management SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat pe oxentiatourism.com și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizată de către aceștia.

II. SERVICIILE DISPONIBILE

Prin oxentiatourism.com, Oxentia Management SRL oferă Utilizatorilor o interfață prin care aceștia pot accesa informații, servicii și produse.

III. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Achiziționare Serviciilor sau a Produselor de la un alt Utilizator, se face contra cost, în condițiile agreate de către Utilizator. Cumpărarea Produselor și a Serviciilor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate. oxentiatourism.com va lua toate măsurile necesare pentru livrarea corespunzătoare a Produselor și Serviciilor. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate pe oxentiatourism.com și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului contract.
Oxentia Management SRL, respectiv oxentiatourism.com, nu răspunde pentru nici un efect pe care îl poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicită.

IV. PLATA PRODUSELOR ȘI/SAU A SERVICIILOR

Plata Produselor și/sau a Serviciilor comandate se face de Utilizator către oxentiatourism.com și sunt procesate de către ____________, partenerul Oxentia Management SRL, în procesarea acestor plăți. Comunicația cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți. Prin menținerea activă a opțiunii „Activează opțiunea plății rapide”, prezentă în formularul de plată online pus la dispoziția Oxentia Management SRL de către procesatorul de plăți, utilizatorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea codului de securitate CVC2/CVV. Toate produsele care apar pe website-ul oficial oxentiatourism.com au garanție de satisfacție pe 30 de zile. Acest lucru însemnând că oricând în primele 30 de zile de la achiziția unuia dintre produsele noastre educaționale, găsite pe site-ul oxentiatourism.com, vă puteți cere banii înapoi și vă vor fi returnați fără nici o întrebare.

V. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI:

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele [texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri, etc.] publicate pe oxentiatourism.com, fără acordul prealabil scris al agenției Oxentia Tourism. Oxentia Management SRL poate închide oricând contul de utilizator [client] și bloca accesul la informațiile educaționale [traininguri, ebook-uri] achiziționate de utilizator, de pe platforma oxentiatourism.com, dacă descoperă că acel cont a încălcat vreuna din acțiunile menționate în fraza de mai sus. În utilizarea oxentiatourism.com sunteți de acord:
– (i) să nu utilizați oxentiatourism.com pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale, dedali despre afaceri MLM sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod;
– (ii) să nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți, sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hărțuire, sau ilegale;
– (iii) să nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal;
– (iv) să nu amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale [inclusiv drepturile la intimitate] ale altor persoane;
– (v) să nu utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane;
– (vi) să nu încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia;
– (vii) să nu colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail;
– (viii) să nu faceți reclamă sau să oferiți cumpărare sau vindere de Produse sau Servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit;
– (ix) să nu vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane;
– (x) să nu încălcați legile sau regulamentele în vigoare;
– (xi) să nu afișați, transmiteți, publicați, distribuiți, sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la oxentiatourism.com a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

VI. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

oxentiatourism.com solicită Utilizatorului să se înscrie pe pagina dedicată și să își creeze un cont, dacă acest lucru este disponibil, și să finalizeze procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare. Înregistrarea Utilizatorului în vederea comandării de Produse sau Servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate sau când informațiile sunt insuficiente. Oxentia Management SRL și, respectiv mihailmanole.com, are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în cadrul site-ului și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile de acces și utilizare ale oxentiatourism.com sau care, în opinia oxentiatourism.com, sunt inacceptabile.

VII. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Înregistrarea unui Utilizator în vederea achiziționării sau oferirii unor Produse sau Servicii presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. oxentiatourism.com va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Oxentia Management SRL este operator de date cu caracter personal și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a lui Oxentia Management SRL, expediată pe adresa lui sau la adresa de email: salut@oxentiatourism.com
Prin achiziționarea Produselor sau a Serviciilor, Utilizatorul își exprimă în mod expres și fără rezerve acordul că datele sale cu caracter personal, furnizate către Oxentia Management SRL să fie folosite pentru livrarea Produselor și/sau Serviciilor. Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. oxentiatourism.com colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusiv, dacă este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și/sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și/sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează această setare, pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii. Cu excepția cazului când utilizatorul și/sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când vă conectați la site. În unele cazuri, împărțim informații despre vizitatorii acestui site de formă anonimă sau agregat cu terțe părți, ca agenți de publicitate, sponsori sau auditori cu singurul scop de a îmbunătății serviciile. Toate aceste sarcini de procesare vor fi reglementate în conformitate cu legislația în vigoare și respectă toate drepturile tuturor utilizatorilor privind protecția datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare. Acest site poate găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Această publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legate de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politică de confidențialitate, care poate fi găsită pe propriile pagini web.

VIII. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

oxentiatourism.com poate include legături [link-uri] către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați că sunteți de acord ca Oxentia Management SRL, respectiv oxentiatourism.com nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

IX. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Oxentia Management SRL, respectiv oxentiatourism.com, inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru nici un fel de prejudicii [incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel] decurgând din sau în legătura cu utilizarea oxentiatourism.com, Oxentia Management SRL nu declară și nu oferă nici o garanție că oxentiatourism.com va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici că funcționalitatea oxentiatourism.com va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate, că serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora oxentiatourism.com, nu are nici o influență.

X. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea oxentiatourism.com, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Oxentia Management SRL, oxentiatourism.com, inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Oxentia Management SRL, oxentiatourism.com, inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator. Oxentia Management SRL deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la website, codul de sursă, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare, iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Oxentia Management SRL și nici validitatea acestora. Utilizatorul nu va înregistra la nici o instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Oxentia Management SRL, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Oxentia Management SRL. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către Oxentia Management SRL drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Oxentia Management SRL.

XI. NULITĂȚI

Dacă oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză [orice termen/condiție] va fi înlăturat(ă), iar restul clauzelor [termenilor și condițiilor] vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

XII. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România. Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Continuarea navigarii pe site implica acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilor. Sunt de acord.

 Abonează-te la newsletter și fi primul care află ultimele noastre noutăți și oferte


Și pentru că oamenii care sunt informați sunt oameni
puternici, ne-am gândit și la tine. De ce să nu fii și tu la fel?
În speranța că și anul acesta vei alege să călătorești 
cu Oxentia Tourism

P.S. Informațiile tale sunt în deplină siguranță. Le vom folosi doar pentru a-ți trimite conținut și resurse grozave, dacă ești de acord cu aceasta.